"ผ้าม่านเลือกได้ตรงคุณ"

     บริษัท MR.CURTAIN เริ่มดำเนินธุรกิจจากร้านเย็บผ้าม่านเจ้าแรกบนถนนพระราม 9 โดยคุณดี เอนกบรรลือกุล จนได้รับความไว้ใจจากลูกค้าจึงขยับขยาย จนมามีอาคารของตัวเองพร้อมกับก่อตั้งบริษัทขึ้นในปี 1999 (พ.ศ. 2542) บนถนนพระราม 9 ในช่วงเริ่มต้นบริษัท ยังคงดำเนินการตัดเย็บผ้าม่าน และส่งไปติดตั้ง แต่คุณดี เอนกบรรลือกุล ได้มองเห็นช่องทางและได้ริเริ่มสร้างโรงทอผ้า และโรงผลิตราวม่านของตัวเอง จึงทำให้บริษัทมีความครบวงจรในทุกๆ ขั้นตอนการทำม่าน สามารถผลิตผ้าทอ ตัดเย็บ ไปถึงการติดตั้งให้กับลูกค้าด้วยตัวเอง เมื่อความนิยมของผ้าม่านมากขึ้นเรายังรับผ้าม่านคุณภาพพิเศษ เฉพาะทางจากต่างประเทศเข้ามาร่วมด้วย
    จนเวลาต่อมาในปี 2012 (พ.ศ. 2555) คุณบัญชา เอนกบรรลือกุลและคุณศิริชัย เอนกบรรลือกุล ทายาทรุ่นที่ 2 ได้เข้าบริหารธุรกิจครอบครัวและเริ่ม นำสินค้าใหม่ๆ หลากหลาย เข้ามาเพิ่มมากขึ้น อาทิ กันสาด มู่ลี่ วอลล์เปเปอร์ ฟิล์มและการบุเฟอร์นิเจอร์ เพื่อความสะดวกและครบวงจรในบ้านของลูกค้า
    ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญมากกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ ทางบริษัท MR.CURTAIN จึงนำเอาเทคโนโลยีเข้าผสมผสานกับผ้าม่าน มีผ้าม่านมอเตอร์ กันสาดมอเตอร์ และนวัตกรรมใหม่ เพิ่มความสะดวกสบายสามารถเชื่อมระบบอัจฉริยะ Home automation ที่สามารถสั่งการด้วยเสียง หรือผ่านระบบมือถือได้ ทางเราพัฒนาสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยต่อไป

'Tailor your curtain your way'

    MR.CURTAIN (Thailand) Company Limited opened the first outlet in 1999 on New Rama 9 road. The ever announcing lifestyle of metropolitan need for fresh interior design concept welcomes MR.CURTAIN as a leader in interior decoration
    MR.CURTAIN has been constantly providing new decorating collection to many consumers including commercial and home users under many stores in convenient locations throughout Bangkok and other provinces. The Product quality as well as tailoring and installation experts offered by MR.CURTAIN immediately set the company apart as an ideal destination for home and office owners looking for beautiful surroundings. With variety of fabric selections, hand-picked designs, as well as accessories, MR.CURTAIN is primed to facilitate every needs of the customers.